KLASSENOUDER

Elke klas telt 2 klassenouders. Deze ondersteunen de leerkracht in tal van praktische dingen en zijn de contactpersonen naar de rest van de ouders. Ze organiseren mee de uitstappen, plannen de klusdag, helpen met het oudercontact, …

OUDERRAAD

De ouderraad wordt bij voorkeur samengesteld uit klasouders maar iedereen is in principe welkom. De ouderraad houdt zich ook op het organisatorische vlak bezig bv schoolfeesten, klusprojecten boven het klasniveau, fruit snijden, … De ouderraad wordt ingedeeld in werkgroepen.

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een moetje en wordt verkozen. De schoolraad overlegt en brengt advies uit aan de directeur over de werking van de school: studieaanbod, schoolreglement, welzijn en veiligheid, infrastructuur


De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat momenteel de ouderparticipatie nog moet geactiveerd worden. Ten gevolge van de maatregelen kunnen we geen ouders op school verwelkomen om samen te werken. Enkel de fruitouders komen donderdagmorgen het fruit schillen en snijden.