kleuterschool

lagere school

middenschool

De overstap naar de secundaire school is een belangrijke stap. Geborgenheid, kleinschaligheid en individuele begeleiding zijn onze sleutelwoorden om deze overstap laagdrempelig te houden. Door een gevarieerde klasopstelling met instructieruimte, leeshoek, werktafels en hoge tafels om staande te werken, creëren we een levendige en uitdagende leeromgeving. Samenwerken en elkaar helpen worden eveneens gestimuleerd. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat de sfeer ordelijk en rustig blijft. Maar er is meer...  De leerlingen krijgen korte instructiemomenten en gaan dan op eigen tempo aan de slag. Zij schalen zichzelf in en kunnen rekenen op de coaching van de leerkracht om hun takenpakket binnen een afgesproken tijd tot een goed einde te brengen. We wapenen de jongeren met de vaardigheden uit de 21ste eeuw zoals: probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken en communiceren, ICT-basisvaardigheden, … Onze leerlingen krijgen de gelegenheid om de gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen op eigen tempo na te streven. Na het tweede jaar van de eerste graad zorgen we er voor dat de leerlingen op basis van hun talenten een gepaste studiekeuze maken. We begeleiden kinderen en jongeren op maat en schenken daarbij aandacht aan hun vertrouwde leefwereld. Wij geloven in maximale ontplooiingskansen voor iedereen!

F

In de eerste graad Freinet zetten we in op het ontdekken van talenten en oriëntering naar de juiste studiekeuze. We bieden de leerlingen met een brede eerste graad een alternatief voor een A-stroom met traditionele klas- en uurindeling. In het tweede leerjaar (2F) richten we de basisoptie 'Freinet' in. Hierdoor kunnen we nog dieper in gaan op de pedagogie en technieken die het Freinetonderwijs kenmerkt.

studieaanbod

OK!

We geven onze B-stroom een andere naam, namelijk OK!, waarbij OK staat voor OriënteringsKlas en het ! benadrukt dat les volgen in OK!, best OK en gelijkwaardig is.

Na een brede waaier van vaardigheden in 1OK! bieden we twee basisopties aan in 2OK!. Voor de algemene vakken en de remediëring zitten de leerlingen samen in de klas. In de gekozen basisoptie (10 uur) maken de leerlingen in kleinere groepen kennis met meerdere pakketten uit de gekozen basisoptie. Via projecten zullen beide groepen ook kennismaken met zo veel mogelijk andere beroepen, met de bedoeling een correct studieadvies te geven na de eerste graad. 

 • Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn 
  • Kunst en creatie: Je gaat creatief aan de slag met beeld, klank, woord, beweging en media en je leert je creatief en expressief uitdrukken. Je bent graag bezig met kunst en vormgeving en hebt artistieke vaardigheden of talenten. Je bekijkt dingen op een kunstzinnige manier en je zoekt naar creatieve oplossingen. Je laat je fantasie daarbij de vrije loop en probeert dingen op een andere manier te bekijken.
  • Maatschappij en welzijn: Je helpt graag mensen. Je wil kinderen, ouderen of mensen met een beperking dingen aanleren en hen motiveren.  Je ontdekt de basis en de verschillende aspecten van zowel lichamelijke welzijn als het mentale, sociale en pedagogische welzijn. Je leert over verzorging, mode, lichaamszorg… . Je maakt kennis met haarzorg, schoonheidszorg, mode en verzorging.
 • STEM-technieken (hout-bouw, mechanica, schilderen decoratie)
  • Hout en bouw: Je leert de beginselen van de houtbewerking en de toepassing hiervan in de bouw. Werk je graag met je handen, gereedschappen en machines? Wil je in de toekomst graag aan daken timmeren of kasten maken? Dan is dit je ding.
  • mechanica: De allereerste stappen in metaalbewerking en mechanica leer je hier zetten. Je knipt, snijdt, buigt en plooit metaal. Zelfs lassen komt aan bod. 
  • schilderen en decoratie: Niet enkel muurschilderen en behangen maar ook decoratietechnieken leer je ontdekken. Maak zelf je ontwerp, bereid de ondergrond voor en creëer je eigen decoratiestijl.  
studieaanbod