kleuterschool

lagere school

eerste graad SO

Wij maken de overstap naar het secundair onderwijs heel laagdrempelig.

Het secundair en het lager onderwijs sluiten naadloos op elkaar aan, ze bevinden zich immers op dezelfde campus en de leerkrachten werken intensief samen. We streven ernaar om onze leerlingen door en door te kennen en zo in te spelen op ieders leefwereld. Ook in het secundair worden vakken geclusterd en door onze kernleerkrachten onderwezen volgens de principes van Freinet, zelfstandig maar begeleid. Leerlingen uit het freinetonderwijs leren hun werk zelf indelen en een weekplanning opmaken, het is dus een gestructureerde vrijheid. Leerlingen die zelf nadenken over de leerstof en hoe deze te verwerken, zijn later veel sterker in probleemoplossend denken en dat is toch een competentie die absoluut noodzakelijk is in onze huidige samenleving. Het is ook bewezen dat kinderen met een zekere mate van vrijheid een veel positiever zelfbeeld ontwikkelen

Onze lessentabellen:

(worden eerstdaags toegevoegd)