Onze troeven

  • Onze school bevindt zich op een ruime, groene campus. We kunnen er ontdekken en onderzoeken in de natuur. De omgeving zorgt voor evenwicht en rust en er is de nodige ruimte om te groeien. Er zijn heel wat mogelijkheden voor sport en ontspanning. 

  • De lat ligt hoog, voor onszelf en voor jou, maar de sfeer is ontspannen. We hebben respect voor je persoonlijkheid en capaciteiten.

  • Heb je specifieke ondersteuning nodig, dan doen we daar al het mogelijke voor.

  • Creativiteit en inspraak zijn belangrijk op onze freinetschool. Samen met je ouders begeleiden we je van kind naar jong-volwassene. Je verwerft kennis en vaardigheden. Je leert ook samenleven, in jezelf geloven, positief kritisch, flexibel en zelfredzaam zijn.

  • De betrokkenheid en het engagement van het volledige team is groot. Wij maken immers school met passie.

  • Wij voorzien in voor- en naschoolse opvang. De voorschoolse opvang start om 7.00 en loopt tot 8.30. Kinderen die voor 8.30 op school aankomen, gaan automatisch naar de voorschoolse opvang. De naschoolse opvang start (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) om 15.30 en loopt tot 18.00. Kinderen die na 15.30 nog op school aanwezig zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang. Op woensdag start de opvang om 12.20 en loopt tot 13.00. Kinderen die om 12.20 nog op school zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang.