Poolstervisie van het GO!

Kernwaarden 

Onze school is een waarde(n)volle school. Vanuit het waardenkader van het GO! werden er door het team 5 waarden geselecteerd die we prioritair achten in onze school. Deze waarden dienen als basis voor onze visie en schoolwerking. Onze school draagt volgende kernwaarden hoog in het vaandel: gelijkwaardigheid, engagement, ambitie, respect en verantwoordelijkheid. Deze waarden vinden we zowel in het leerproces als in jouw en onze daden terug. De manier waarop we met deze waarden in het leven staan, is voor iedereen verrijkend.