Poolstervisie van het GO!

Het strategisch plan GO! 2030 gaat uit van één centrale visie, de zogenaamde poolstervisie. Deze visie, net als de poolster zelf, is een continu vaststaand richtpunt. Het omschrijft wat we als GO! willen zijn en waarin we ons onderscheiden van andere onderwijsaanbieders.

een leergemeenschap op maat

Onze ambitie is om elke leerling of cursist een gepersonaliseerd traject te bieden op maat van zijn talenten en uitdagingen. We brengen mensen samen om hun ontwikkeling te delen met elkaar, aangepast aan ieders ritme.


gatekeeper voor onderwijs en goalkeeper voor de samenleving

Onze ambitie is dat ons pedagogisch project toonaangevend is in het onderwijslandschap. We maken maatschappelijk het verschil.

Als gatekeeper bewaken we op vlak van onderwijs de kwaliteit en de waarden die wij gerealiseerd willen zien; we staan aan de ‘poort’ en bepalen wie/wat er ‘binnenkomt en buitengaat’.

Als goalkeeper ‘vangen’ we de verschillende maatschappelijke uitdagingen op die ‘als ballen’ op de samenleving afkomen en zorgen we vanuit onderwijs mee voor oplossingen.


bouwen aan een maatschappelijk ecosysteem

We weten dat leren op het kruispunt van verschillende domeinen zit, we zoeken actief bondgenoten zodat we onze doelen optimaal kunnen verwezenlijken in een gefragmenteerd landschap.


wendbaar in denken en doen

We zijn kritisch voor onszelf en willen continu verbeteren. We pakken onze organisatiestructuur en –cultuur aan en bedenken samen oplossingen.


toekomst in handen nemen

We weten wat we willen bereiken en zijn niet bang om onze stem te laten horen. We tonen wat we waard zijn en overtuigen iedereen van ons verhaal.


Kernwaarden 

Onze school is een waarde(n)volle school. Vanuit het waardenkader van het GO! werden er door het team 5 waarden geselecteerd die we prioritair achten in onze school. Deze waarden dienen als basis voor onze visie en schoolwerking. Onze school draagt volgende kernwaarden hoog in het vaandel: gelijkwaardigheid, engagement, ambitie, respect en verantwoordelijkheid. Deze waarden vinden we zowel in het leerproces als in jouw en onze daden terug. De manier waarop we met deze waarden in het leven staan, is voor iedereen verrijkend.